QAQISA – hvad siger eleverne?

 I Nyheder

Hvad siger eleverne om den uddannelses- og erhvervsvejledning de modtager i skolen?

Og hvad siger eleverne om deres motivation og interesse for fremtidig uddannelse og beskæftigelse?

Rapport om elevernes evaluering af brobygningsindsatsen QAQISA foreligger nu og kan læses i linket nederst i artiklen. Projektet er udviklet af CSR-Greenland og har til formål at fremme folkeskoleelevers interesse og motivation for arbejde og uddannelse. Projektets overordnede formål er at motivere de ældste elever i folkeskolen til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolens afgangsprøve gennem et intensiveret lokalt samarbejde mellem skole og virksomheder. Samtidig skaber projektet mulighed for, at det omkringliggende samfund bliver en naturlig del af skolelivet.

Elever i 9. og 10. kl. har gennem deres deltagelse evalueret QAQISA. De har bl.a. evalueret den vejledning de har modtaget og blandt andet også den erhvervspraktik de har gennemført.

Eleverne har siden 2020 årligt evalueret QAQISA. Dette er gennemført ved brug af et online spørgeskema. Lige knap 1000 elever har over tre år udfyldt spørgeskemaet. De repræsenterer 19 skoler fordelt på 16 byer.

Andelen af besvarelser over de tre skoleår svarer til omkring 50% af elevpopulation for de tre år i folkeskolens ældstetrin for de folkeskoler der deltog i QAQISA.

Hvad siger eleverne om den uddannelses- og erhvervsvejledning de modtager i skolen?

Eleverne peger på, at skolen har undervist dem i hvilke fremtidige beskæftigelsesmuligheder han/hun har. Eleverne er desuden enige i, at der er blevet undervist i sammenhængen mellem skolefag og fremtidige uddannelsesmuligheder.

Hvad siger eleverne om deres motivation og interesse for fremtidig uddannelse og beskæftigelse?

Omkring halvdelen af eleverne giver udtryk for at skolens undervisning / vejledning har givet ham/hun ideer til uddannelse og dermed et sigte mod en fremtidig beskæftigelse.

Læs hele rapporten her


Dataindsamling, analysearbejde, udarbejdelse af tabelrapporter og udarbejdelse af den samlede rapport er på foranledning af CSR Greenland gennemført af Ph.d. Mîtdlârâk Lennert og Ph.d. Lars Demant-Poort.

 GrønlandsBANKENs Erhvervsfond har ydet økonomisk støtte til gennemførelse af evalueringsopgaven i projektperioden.

Seneste Nyheder
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt