Saligaatsoq er et samlingspunkt

 I Nyheder

Ønsket om en ren natur er deltagernes primære årsag til deltagelse. Den anden årsag er at man bruger Saligaatsoq som et samlingspunkt.

For at kunne forbedre og udvikle Saligaatsoq, har CSR Greenland gennemført en undersøgelse hos samarbejdspartnerne. Hovedpunkterne af undersøgelsen kan læses nedenfor.

Deltagerne i undersøgelsen

Deltagerne i undersøgelsen er en kommune, Lokaludvalg, Grønlands Selvstyre samt flere virksomheder.

Virksomheder og organisationer fra 11 forskellige steder har svaret spørgeskemaundersøgelsen. Deltagerne har fra 3 til over 800 medarbejdere. Nogle har deltaget for første gang, mens andre har deltaget hvert år.

I gennemsnit bruger deltagerne 28,85 timer på Saligaatsoq. før Saligaatsoq bruges i gennemsnittet 7,59 timer. Under selve oprydningsdagen bruger man i gennemsnittet 8,93 timer på Saligaatsoq.

I forhold til deltagervirksomhedernes størrelse har de hver især en nogenlunde samme deltagelsesprocent. Nogle virksomheder inviterer medarbejdernes familier samt nabovirksomheder til oprydning.

Saligaatsoq er et samlingspunkt

Ønsket om en ren natur er deltagernes primære motivation til deltagelse. Den anden årsag er at man bruger Saligaatsoq som et samlingspunkt. Man samles sammen med medarbejderne, med medarbejdernes familier og nabovirksomheder. Få arrangerer fællesspisning og nogle inviterer til kaffe.

At holde omgivelserne rene er vigtigt for deltagerne

Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen rydder op omkring virksomhedens, mens resten rydder op andre steder.

Alle deltagerne bakker op om at det er en fordel at man afholder Saligaatsoq. Her lægger man vægt i at det er vigtigt for deltagerne at holde omgivelserne rene.

Én ulempe er påpeget som er, at dem der smider affald i naturen, ikke lærer at de skal holde omgivelserne rene.

Forbedringsforslag

Forbedringsforslagene er blandt andet at man ønsker en guide til hvad der er gode materialer til at gøre rent med. Efter oprydningen ønskes affald hentet den samme dag. Deltagerne mister motivation til deltagelse når der er uafhentet affald. Nogle ønsker at man inden vælger en oprydningsdag, så skal man undersøge hvad der ellers sker i samfundet, så flere har mulighed for at være med. Nogle ønsker større sociale arrangementer for at have mere sammenhold omkring Saligaatsoq. Et andet ønske er, at man skal have fokus på oprydning og affaldshåndtering året rundt.

Lokal forankring af Saligaatsoq

  • Nogle steder vurderer deres indsats som succesfuld ift. lokalforankring af Saligaatsoq
  • Man ønsker at ansvaret for oprydning hos virksomhederne og beboerne skal være tydeligere
  • Man ønsker et større arrangement gennem en stærkere samarbejde lokalt
  • Her ønsker man at kommunen må have en større del af opgaven, men også gennem lokalt samarbejde
  • Udover det ønsker man konkurrencer mellem byerne og bygderne samt gennem før-og-efter-billeder med hashtag på de sociale medier

Nødvendige deltagere til Saligaatsoq

Man ønsker at alle virksomheder skal være med, her ligger man også vægt på at virksomhederne skal være bedre til at holde deres omgivelser renere.

Overordnet ønsker alle at vi alle skal tage et fælles ansvar og derved løfte sammen som en samfund.

Seneste Nyheder
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt