Piujuartitsilluni ineriartortitsinermi FN-ip nunarsuarmi anguniagaa

»Vi er den første generation, der kan afskaffe fattigdom, og den sidste,
der kan forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne.«

– FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon

Bæredygtig udvikling

193 medlemslande vedtog 17 Verdensmål ved FN’s generalforsamling i 2015. Verdenssamfundet skal i fællesskab frem til 2030 arbejde for at gøre verden mere bæredygtig. Årsagen til denne fælles opgave er ganske enkel: Nuværende generationer skal bistå med at sikre verden til fremtidens generationer. Verdensmålene er udformet således, at indsatser bæres af lokale ressourcepersoner, virksomheder, organisationer, lokale myndigheder og regeringer. Det er allerede en kendsgerning, at lokale virksomheder og organisationer går i gang med at arbejde med verdensmålene og indarbejder dem i deres strategi, udvikling af forretningsområder, kommunikation, markedsføring og meget andet – også før regeringen begynder at arbejde med Verdensmålene.

Læs mere om CSR Greenlands verdensmål.

Grønland og verdensmålene

I Grønland arbejder Naalakkersuisut med kortlægning af status for Grønland. Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq præciserede på CSR Greenland’s konference om verdensmålene i 2018, at Naalakkersuisut prioriterer arbejdet med bæredygtighed højt. Det afspejler sig konkret i indsatser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Selvstyret har prioriteret investeringer inden for vedvarende energi højt, og at Grønland derfor allerede i dag har opnået, at en stor del af energiforsyningen kommer fra vandkraftværker. Vittus Qujaukitsoq gjorde klart, at det er nødvendigt at stå sammen for at nå verdensmålene.

Klik her for at besøge Grønlands officielle side for Verdensmålene

CSR Greenland og verdensmålene

CSR Greenland har bidraget sammen med Kommuneqarfik Sermersooq til, at få de 17 verdensmål oversat til grønlandsk.

CSR Greenland udbyder jævnligt kurser med fokus på verdensmålene. Kurserne giver deltagerne en introduktion til, hvordan deres virksomhed kan arbejde med, måle og

kommunikere de verdensmål, som virksomheden konkret ønsker at arbejde med.

CSR Greenland har mulighed for at tilpasse emnet til virksomhedens, organisationens, kommunens eller rekvirentens ønskede behov for dét, at arbejde med verdensmålene. Kontakt CSR Greenland for nærmere uddybning herom.

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug

Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder

Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle

Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle

Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

Opbyg en modstandsdygtig
infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering, og fremme innovation

Reducer ulighed i og mellem lande

Gør byer og lokalsamfund
inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger

Bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marine ressourcer

Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer

Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Atuarneqarsinnaanngila? Allatassaq taarseruk. captcha txt