QAQISA

Hvad er QAQISA?

QAQISA er et skole-erhverv-samarbejde som har til formål at motivere de ældste elever i folkeskolen til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.  Via QAQISA medvirker virksomhederne til at motivere, hjælpe og vejlede de unge, der skal blive en aktiv del af arbejdsstyrken.

Gennem lokale workshops etableres lokale styregrupper bestående af fx skole og erhverv. Styregruppen tilrettelægger aktiviteter for både skole og virksomheder i løbet af et skoleår, som primært retter sig mod mere kvalitet i skolernes erhvervspraktik.

QAQISA – guiden til skole-erhverv-samarbejde er udarbejdet som et opslagsværk til inspiration for både elev, forældre, lærere og virksomheder.

Videoer

Hvis du/I ønsker at vide mere om QAQISA så er du velkommen til at se nedenstående videoer.

Videoen nedenfor forklarer hvad QAQISA er, og hvordan du/I kan komme i gang med konceptet.

Se filmen her

De 3 andre videoer tager afsæt i forskellige perspektiver der hhv. fortæller, hvordan de erfarer og begrunder deres valg i at være en del af QAQISA.

Film 1 tager udgangspunkt i, hvordan rollen som skoleinspektør har en betydelig rolle for, at konceptet kan udføres,

Film 2 tager udgangspunkt i, hvordan du som arbejdsgiver har mulighed for at tage et samfundsansvar ved, at give skoleeleverne mulighed for at danne sig nogle erfaringer igennem praktik, og til sidst tager

Film 3 udgangspunkt i, hvordan og hvad skoleeleven danner og tillærer sig af erfaringer og kompetencer igennem et aktivt forløb, hvor skolens og erhvervslivets samarbejde danner grundlag for elevens uddannelsesmæssige udvikling.

Bliv partner i QAQISA

Deltag med din virksomhed i QAQISA. Gennem kontekstbaserede virksomhedsbesøg og praktikforløb, kan du være med til at give skoleeleverne gode forudsætninger for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg gennem din/jeres aktive deltagelse.

For at gøre det lettere for dig/jer har CSR Greenland udarbejdet en guidebog til, hvordan I bedst kommer i gang med QAQISA.

Logo

Der er til QAQISA udarbejdet et logo, som kan anvendes af:

 • Projektets deltagere
 • Til markedsføring, rapportering, eller anden form for deltagernes eksponering af QAQISA

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for QAQISA. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Målet med QAQISA

 • at dialogen og samarbejdet mellem skole og erhverv bliver væsentligt forbedret
 • at målet om at styrke den erhvervsforberedende del bliver nået
 • et højere grad af forældreinddragelse
 • at skoleeleverne får troværdige billeder af hverdagen og arbejdsopgaver i virksomheder
 • at skoleeleverne får større kendskab til erhvervslivet
 • at skoleeleverne bliver mere bevidste om egne ønsker og fremtidsdrømme
 • at skoleelevernes viden om krav på arbejdsmarkedet bliver øget
 • at skoleelevernes viden om arbejdsliv, arbejdsvilkår, karriereforløb og uddannelsesveje bliver øget
 • at skoleeleverne i højere grad kan tage kvalificerede uddannelsesvalg

Atortussat

Læsevejledning til QAQISA guidebogen

QAQISA guidebogen er et opslagsværk. Som læser eller bruger af QAQISA guidebogen skal du blot finde den side eller skabelon som er tilrettelagt efter, hvad din rolle er i QAQISA.

I Kapitel 1 kan I læse om, hvordan I kommer i gang med QAQISA.

Hvis du blot ønsker at høre mere om projektet og eller hvad din rolle kan være, kan du på;

Kapitel 2 læse om aktiviteter for skoleelever,

Kapitel 3 læse om aktiviteter for vejledere,

Kapitel 4 læse om aktiviteter for forældre,

Og kapitel 5 læse om engagering af skolebestyrelsen.

Fælles for alle kapitler er

Hvis dette har din interesse er du velkommen til at hente guiden her.

Skabeloner kan hentes her som pdf.

Skabeloner kan hentes her som word.

QAQISA ePub (atuartunut)

Baggrund

QAQISA guidebogen er udarbejdet på baggrund af VIS-SIV, et pilotprojekt som forløb i perioden 2015-2017. I pilotprojektet var de overordnede forventninger at;

 • Skabe netværk og styrkede relationer mellem skoler og erhvervsliv
 • Være med til at klæde de ældste folkeskoleelever på til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg
 • Udvikle og forbedre vejledning på skolerne blandt lærere og vejledere

I pilotprojektet erfarerede man endvidere, hvorledes samarbejdet imellem brancherne etableredes forskelligt – alt efter, hvilke aktiviteter der blev sat i gang under projektet. I de deltagende byer har man derfor forskellige erfaringsgrundlag, som har bidraget til udviklingen af denne guide. Læs mere om VIS-SIV her.

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Atuarneqarsinnaanngila? Allatassaq taarseruk. captcha txt