Vær med!

Saligaatsoq gør det muligt for dig som virksomhed, organisation eller som privatperson at være med i indsatsen for at holde vores natur og omgivelser rene og fri for affald.

Saligaatsoq startede i sin tid som virksomhedernes oprydningsdag, hvor virksomheder i de lokale samfund, i fællesskab indsamlede skrald, som evt. lå i naturen eller i bybilledet. I et samarbejde med mange virksomheder blev det muligt at holde vores byer rene og fri for affald.

De seneste år er kendskabet og afholdelse af Saligaatsoq spredt sig til alle byer og bygder i Grønland. Målet er at Saligaatsoq skal forankres lokalt, således at vi alle i fællesskab har en indflydelse på, hvordan vores natur og omgivelser ser ud og bliver behandlet på.

Oprydningsdagen bliver afholdt i juni måned for at sikre, at al den sne som eventuelt kan gemme på en masse skrald, er smeltet og dermed gør det nemmere for opryddere at spotte skrald og affald i naturen.

Hvis det har din/jeres interesse i at samarbejde i Saligaatsoq, er du/I velkommen til at kontakte CSR Greenland her.

Saligaatsoq logo

Der er til Saligaatsoq udarbejdet ét fælleslogo som anvendes i forbindelse med markedsføring af indsatsen. Det være sig i annoncer, sociale medier, rapporteringer, CSR Greenlands hjemmeside, partnere i Saligaatsoq, medier og lignende.

Logo tilsendes rekvirenten ved henvendelse til csr@csr.gl

Saligaatsoq logo med stednavn

CSR Greenland har i 2020 udarbejdet et Saligaatsoq logo med stedbetegnelse, som by- eller bygdenavn.

Forudsætningen for at modtage logo med stednavn er:

  • Stedet skal som minimum have deltaget i Saligaatsoq 2020
  • Stedet skal have indberettet deltagelse til CSR Greenland; dato, antal deltagere, sponsorer, opsamlet mængde affald i alt, og evt. opdeling i fraktioner og vægt for de enkelte fraktioner
  • Logoet kan anvendes til markedsføring af stedets deltagelse i Saligaatsoq, og gerne som et tilbagevende aktivitet

Guide til kystoprydning

Guiden til kystoprydning og dataindsamling er udarbejdet med inspiration fra Nordic Coastal Cleanup netværket, som CSR Greenland er en del af, og i samarbejde med Naturinstituttet.

Guiden kan bruges som inspiration til, hvordan man kan afholde en kystoprydning eller en general oprydning.

Formålet med guiden er, at muliggøre og styrke dataindsamling af indsamlet affald i fremtiden.

Guiden er støttet af Miljøfonden.

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Atuarneqarsinnaanngila? Allatassaq taarseruk. captcha txt