Saligaatsoq 2021

Kalaallit Nunaanni saliisitsinissat pillugit paasissutissat ataani takuneqarsinnaapput. Saleereernermi inernerit quppernerup ataani saqqummiunneqartarumaarput. Sumiiffigisami pilersaarusiornermi peqataarusuttut aamma suliffeqarfiit taperseerusuttut sumiiffinni ataqatigiissaarisut attavigisinnaavaat imaluunniit CSR Greenland mailikkut saaffigisinnaavaat uunga: csr@csr.gl imaluunniit +299 36 37 18-imut sianerlutik. Saligaatsoq pillugu uani paasisaqarnerugit.

Nedenfor findes oversigt over praktiske informationer om oprydningsdage i Grønland. Efter gennemførte oprydninger vil resultaterne blive offentliggjort nederst på siden. Ved interesse for deltagelse i en lokal planlægningsgruppe og for virksomheder der gerne vil donere materialer kan man kontakte de lokale tovholdere eller henvende sig til CSR Greenland pr. mail til csr@csr.gl eller telefonisk på +299 36 37 18. Læs mere om Saligaatsoq her.

AVANNAATA KOMMUNIA
Illoqarfik / By Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Ilulissat 12. juni Pilersaarut sukumiinerusoq uani atuarneqarsinnaavoq / Praktiske oplysninger kan læses her Najukkami ataatsimiisitaliaq / Lokaludvalg
Jens Peter K. Rosbach, Siulittaasoq tlf.: 566141Ingerlatsinermut avatangiisinullu immikkoortortaqarfik / Drift og Miljø afdelingenNatazia Nielsen, FagchefiAvatangiisinut immikkoortortaqarfik / Miljø afdelingIben Lykke JohansenPiujuaannartitsinissaq pillugu immikkoortoqarfik / Afdeling for BæredygtighedMaria BlichfeldtPilersaarusioqataasussanik ujartuisoqarpoq / Samarbejdspartnere søges til planlægning.

Pingasunngorpat 26. Maj suliffeqarfiit namminersortut naapissuagut nal. 14.00 ikuallaaviup eqqaani garagemi, tassani saliinissaq sammineqassalluni kiisalu tapeerusussinnaasunik ujartuinerussalluni.
/ Onsdag den 26. maj kl. 14 vil vi mødes medselvstændige erhvervsdrivende ved garagen i Forbrændingsanlægget.  Der vil vi have fokus på oprydningsdagen og sponsorersøgning. Oprydningsdagen
Stark Kalaallit Nunaat A/S
Puussiarsuit aaqqatillu ataasiarlugit atortakkat (pilersaarusioqatigiit Stark attavigissavaat) /
Affaldssække & engangshandsker (planlægningsgruppen skal kontakte Stark)

Fitness.gl Ilulissat
Café Inuit
Avannaata Kommunia
Nukissiorfiit
Knud Pedersen
Royal Greenland
Sermermiut Kulturhus
Ilulissat Hallen

Qaanaaq 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Upernavik 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Uummannaq 12. juni & 19. juni
15. juni
Najukkami ataatsimiisitaliaq saliisitsissaaq (ukiumut marloriarluni saliisitsisarpoq) / Lokaludvalget afholder oprydningsdag (to oprydningsdage afholdes om året)

KNI Pilersuisoq A/S

 

Nunaqarfik / Bygd Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Aappilattoq KNI Pilersuisoq A/S
Ikerasak 29. maj nal./kl. 14 Dorthe Qvist Jerimiassen, Pinngortitap Paarsisuisa ikinngutaat/Ven med Naturens Superhelte
IAPP (Ikerasammi Aalisartut Piniartullu Peqatigiit / Foreningen for fiskere og fangere i Ikerasak)
KNI Pilersuisoq A/S
Royal Greenland A/S
KNI Pilersuisoq A/S 
Puussat aaqqatillu / affaldssække og handsker
Sunngiffik
Sutugassat / Forplejning
Ilimanaq KNI Pilersuisoq A/S
Innaarsuit KNI Pilersuisoq A/S
Kangersuatsiaq 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Kullorsuaq KNI Pilersuisoq A/S
Naajaat KNI Pilersuisoq A/S
Niaqornat KNI Pilersuisoq A/S
Nutaarmiut KNI Pilersuisoq A/S
Nuussuaq KNI Pilersuisoq A/S
Oqaatsut 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Qaarsut KNI Pilersuisoq A/S
Qeqertaq KNI Pilersuisoq A/S
Qeqertat KNI Pilersuisoq A/S
Saattut KNI Pilersuisoq A/S
Saqqaq KNI Pilersuisoq A/S
Savissivik KNI Pilersuisoq A/S
Siorapaluk KNI Pilersuisoq A/S
Tasiusaq KNI Pilersuisoq A/S
Ukkusissat KNI Pilersuisoq A/S
Upernavik Kujalleq KNI Pilersuisoq A/S
KOMMUNE QEQERTALIK
Illoqarfik / By Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Aasiaat 10. juni nal./kl. 14 – 17 Destination Diskobay A/S
GrønlandsBanken
Ini A/S
Café 3
Ini A/S
Grillerinissamut nerisassat / Mad til grill
Stark Kalaallit Nunaat A/S
Puussiarsuit aaqqatillu ataasiarlugit atortakkat / Affaldssække & engangshandsker
Eqqugassanik tuniserusuttut/Sponsorer til præmier:
Sømandshjemmet Aasiaat
Pisiffik
Aasiaat service
GrønlandsBanken
Café 3 
Kangaatsiaq 7. juni nal./kl. 14:00-17:30
Paasissutissat uani atuakkit / Læs informationerne her
Lokalråd
Timersoqatigiiffik/sportsklub KB 84
Kommune Qeqertalik
Kommunalbestyrelse, Hans Aronsen
Najukkami Ataatsimiititaliaq / Lokaludvalg
Aningaasaliipput / Giver økonomisk bidrag til at afholde oprydningsdagen
Tamulugassat / forplejning
Grill
Eqqugassat / præmier
Qasigiannguit Nammineq kajumissutsiminnik saleerusuttunut aaqqissuisoqarsimavoq / Man har lavet en ordning så frivillige kan rydde op Kommune Qeqertalik
Qeqertarsuaq 3. juni aamma aasaanerani / og igen i sommerferien Destination Diskobay A/S

 

Nunaqarfik / Bygd Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Akunnaaq 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Attu 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Iginniarfik KNI Pilersuisoq A/S
Ikamiut KNI Pilersuisoq A/S
Ikerasaarsuk 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Kangerluk 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Kitsissuarsuit 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Niaqornaarsuk 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
QEQQATA KOMMUNIA
Illoqarfik / By Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Maniitsoq 16. juni (sapaatip akunnera taanna suliffeqarfiit sapaatip akunnera naallugu peqataanissaminnut periarfissaqarput / Hele ugen holdes det åbent for virksomheder) Arctic Circle Business
Lasse Kyed, ACB-mi suliniutinut sulisoq, lasse@acb.gl
Qeqqata Kommunia
Sofie Jessen, Ineriartortitsinermut pisortaq / Udviklingschef
Qeqqata Kommunia, Teknik avatangiisillu
Puussiarsuarnik tapersiipput eqqakkanillu tigooraassutinik atukkiissallutik / Sponseret affaldssække og har udlånt affaldsopsamlereKalaallit Nunaanni Brugseni, Maniitsoq
Aaqqatinik tapersiipput / Sponseret engangshandsker
Sisimiut Stark Kalaallit Nunaat A/S
Puussiarsuit aaqqatillu ataasiarlugit atortakkat (pilersaarusioqatigiit Stark attavigissavaat) /
Affaldssække & engangshandsker (planlægningsgruppen skal kontakte Stark)

 

Nunaqarfik / Bygd Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Atammik 9. juni, 14. juni & 15. juni Qeqqata Kommunia
Niels Kristiansen, Aqutsisut / Ledere
Lea P.
Royal Greenland
Tippu
Eqqaasut / Affaldsfolk
Nukaaraq Kaali J.Meeqqerivik / Daginstitutionen
Nuka V. S.
KNI Pilersuisoq A/S
Ujuaanna S. EnoksenNukissiorfiit
Holger E. Poulsen
Aqutsisut / Ledere
Eqqugassat / Præmier
Itilleq KNI Pilersuisoq A/S
Kangaamiut KNI Pilersuisoq A/S
Kangerlussuaq KNI Pilersuisoq A/S
Napasoq KNI Pilersuisoq A/S
Sarfannguit KNI Pilersuisoq A/S
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Illoqarfik / By Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Ittoqqortoormiit Sap. akunn./uge 34 Najukkami ataatsimiititaliaq / Lokaludvalg
Gudmund Jusuassen, formand
Evald Simonsen, medlem
Nuuk 14. juni nal./kl. 14-16

Paasissutissat sukumiinerusut uani atuarneqarsinnaapput / For nærmere oplysninger læs her

Peqataanissamut nalunaarfissaq elektroniskiusumik ugguuna pissaaq / Tilmelding sker elektronisk på følgende link: http://eepurl.com/cKUfJD

Sumiiffik saliiffigerusutaq uani toqqarneqarsinnaavoq (sumiiffiit toqqarneqareernikut aappaluttumik qalipanneqassapput / allerede tildelte områder markeres med rødt): Nuuk kort

7. juni CSR Greenland
Ivinnguaq Kristiansen, ivinnguaq.kristiansen@csr.gl
Materialegården, Kommuneqarfik Sermersooq
Eqqakkanik assartuineq / kørsel af affald
Godthåb Transportservice A/S
Eqqakkanik assartuineq / kørsel af affald
Materialegården, Kommuneqarfik Sermersooq
Puussiarsuarnik aallerneq Eqqakkanullu tigooraavimmut assartuineq /Afhentning af fyldte affaldssække og levering til Affaldscenteret

Godthåb Transportservice A/S
Puussiarsuarnik aallerneq Eqqakkanullu tigooraavimmut assartuineq /Afhentning af fyldte affaldssække og levering til Affaldscenteret
Pisiffik A/S
Imernik naatitanillu / Vand og frugtStark Kalaallit Nunaat A/SPuussiarsuit aaqqatillu ataasiarlugit atortakkat  / Affaldssække & engangshandsker
Arctic Import A/S
Peqataasut atugassaannik assanut spritti /  Håndsprit til deltagerne
Brugseni Qinngorput
Assartuisut taquassaat / madpakker til chaufførerne
Kalaallit Nunaata Radioa
Skiltereklame
Mediehuset Sermitsiaq.AG
Avatangiisit piujuaannartitsinerlu pillugit sammisamik saqqummersitsineq / Temaavis om miljø og bæredygtighed
Paamiut 9. juni
Najukkami ataatsimiititaliaq / Lokaludvalg
Tasiilaq 9. juni nal./kl. 16-18
15. juni
Najukkami ataatsimiititaliaq / Lokaludvalg
KNI Pilersuisoq A/S
Stark Kalaallit Nunaat A/S
Puussiarsuit aaqqatillu ataasiarlugit atortakkat  / Affaldssække & engangshandsker 

 

Nunaqarfik / Bygd Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Arsuk KNI Pilersuisoq A/S
Isertoq 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Kapisillit KNI Pilersuisoq A/S
Kulusuk KNI Pilersuisoq A/S
Kuummiit 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Qeqertarsuatsiaat 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Sermiligaaq 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Tiilerilaaq 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
KOMMUNE KUJALLEQ
Illoqarfik / By Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Nanortalik 15. maj Brugseni Nanortalik
Brugseni siulersuisut / bestyrelse
Kommune Kujalleq
Brugseni Nanortalik
Narsaq 5. maj Brugseni Narsaq
Kommune Kujalleq
Inuili
Ilagiit Sinniissaat Narsaq

Henning Jensen
Timersortarfik
N-85
Qatserisartut Narsaq
Brugseni Narsaq
Neqi A/S
Inuili
Qaqortoq 15. maj Brugseni Qaqortoq Stark Kalaallit Nunaat A/S
Puussiarsuit aaqqatillu ataasiarlugit atortakkat

 

Nunaqarfik / Bygd Ulloq saliiffik / Dato for oprydningsdag Peqataanissamut nalunaarfissaq / Tilmelding Nalunaarnissamut piffissaq kingulleq / Tilmeldingsfrist Ataqatigiissaarisoq & pilersaarusioqatigiit / Tovholder & planlægningsgruppe Aningaasaliisut & aningaasaliissutit / Sponsorer & sponsorater
Aappilattoq KNI Pilersuisoq A/S
Alluitsup Paa KNI Pilersuisoq A/S
Eqalugaarsuit KNI Pilersuisoq A/S
Igaliku KNI Pilersuisoq A/S
Narsarmijit KNI Pilersuisoq A/S
Narsarsuaq KNI Pilersuisoq A/S
Qassiarsuk 15. juni KNI Pilersuisoq A/S
Qassimiut KNI Pilersuisoq A/S
Saarloq KNI Pilersuisoq A/S
Tasiusaq KNI Pilersuisoq A/S

INERNERI / RESULTATER

AVANNAATA KOMMUNIA - INERNERI / RESULTATER
Illoqarfik / By Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Ilulissat ca. 170 7.850 kg
Qaanaaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Upernavik Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Uummannaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her

 

Nunaqarfik / Bygd Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Aappilattoq
Ikerasak ca. 25 ca. 1.300 kg
Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Ilimanaq
Innaarsuit
Kangersuatsiaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Kullorsuaq
Naajaat
Niaqornat
Nutaarmiut
Nuussuaq
Oqaatsut Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Qaarsut
Qeqertaq
Qeqertat
Saattut
Saqqaq
Savissivik
Siorapaluk
Tasiusaq
Ukkusissat
Upernavik Kujalleq
KOMMUNE QEQERTALIK - INERNERI / RESULTATER
Illoqarfik / By Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Aasiaat 9 ca. 46 (oprydningstimer i alt 150 timer) Lastbil ulikkaarlugu pingasoriaq / Fyldt lastbil tre gange
Gummiged ulikkaarlugu arlaleriaq / Fyldt gummiged flere gange
Kangaatsiaq Ca. 75 Puussiarsuit / affaldssække 69
Saniatigullu qisuit allallu angisuut / brædder og andet stort blev også samlet
ca. 9 liter sikaratsikut katersorneqarput / cigaretskodder blev samlet
Qasigiannguit
Qeqertarsuaq Suliffeqarfiit peqatigiiffiillu assigiinngitsut peqataapput aamma nammineq kajumissutsiminnik peqataasut / Forskellige virksomheder og foreninger deltog til oprydningsdagen samt frivillige. Kommunimi sulisut eqqaavissuarmut assartuipput / Ansatte i kommunen fragtede indsamlet affald til affaldsdumpen

 

Nunaqarfik / Bygd Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Akunnaaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Attu Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Iginniarfik
Ikamiut
Ikerasaarsuk Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Kangerluk Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Kitsissuarsuit Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Niaqornaarsuk Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
QEQQATA KOMMUNIA - INERNERI / RESULTATER
Illoqarfik / By Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Maniitsoq Grønlandsbanken
Maniitsoq Tour Boat
Kamma Enterprise
Hotel Heilmann Lyberth
Hotel Maniitsoq
AMS Maniitsoq
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik /Skattestyrelsen
Rita Sport
Brugseni
Tele-post
Dalia
Ini A/S
Maniitsumi Sulorartartut
Tae-Kwon do Maniitsoq
Siusinaarlutit Suliunnaarnikut peqatigiiffiat / Foreningen for førtidspensionister
Paarnguliaq
Aqissiaq
KS-69
Kagssagssuk U-10
Nammineq kajumissutsiminnillu saliisut / samt frivillige
Sapaatip akunnera tamaat eqqakkanik katersorneqarnikunik tigooraasoqarpoq / Hele ugen har man modtaget indsamlet affald
Sisimiut Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her

 

Nunaqarfik / Bygd Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Atammik 6 ca. 40 ca. 50
Itilleq
Kangaamiut
Kangerlussuaq
Napasoq
Sarfannguit
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ - INERNERI / RESULTATER
Illoqarfik / By Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Ittoqqortoormiit
Nuuk Suliffeqarfiit/virksomheder: 39 & eqimattat/hold: 4 ca. 530 8.100 kg
Paamiut Puussiarsuit 800-it missaani / Ca. 800 affaldssække
Tasiilaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her

 

Nunaqarfik / Bygd Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Arsuk
Isertoq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Kapisillit
Kulusuk
Kuummiut Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Qeqertarsuatsiaat Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Sermiligaaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Tiilerilaaq Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
KOMMUNE KUJALLEQ - INERNERI / RESULTATER
Illoqarfik / By Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Nanortalik ca. 50
Narsaq ca. 40-50
Qaqortoq ca. 80-90 ca. 65 affaldssække

 

Nunaqarfik / Bygd Suliffeqarfiit peqataasut amerlassusaat / Antal deltagende virksomheder Saliisut amerlassusaat / Antal ‘opryddere’ Eqqakkat katersorneqartut annertussusaat / Mængden af indsamlet affald
Aappilattoq
Alluitsup Paa
Eqalugaarsuit
Igaliku
Narsarmijit
Narsarsuaq
Qassiarsuk Inerneri uani takukkit / Se resultaterne her
Qassimiut
Saarloq
Tasiusaq
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Atuarneqarsinnaanngila? Allatassaq taarseruk. captcha txt