Logo

Retningslinjer for brug af logo

Medlemmer af CSR Greenland kan anvende foreningens logo i deres markedsføring, publikationer, hjemmeside og lignende, samt i deres mailsignatur.

Oplysning om farvekode kan fås ved henvendelse til csr@csr.gl

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af foreningens logo. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Forbehold

CSR Greenland’s logo må ikke anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med foreningens formål. Logoet må ej heller anvendes til vildledende formål.

CSR Greenland kan som forening ikke drages til ansvar for tab, skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være som følge af ikke korrekt anvendelse af foreningens logo.

CSR Greenland kan ikke drages til ansvar overfor tredjemand i forbindelse med krav, som følger af brugerens anvendelse af foreningens logo og som skyldes brugerens handlinger eller undladelser.

Logo til print

Logo til skærm

Projektlogoer

Saligaatsoq logo

Der er til Saligaatsoq udarbejdet ét fælleslogo som anvendes i forbindelse med markedsføring af indsatsen. Det være sig i annoncer, sociale medier, rapporteringer, CSR Greenlands hjemmeside, partnere i Saligaatsoq, medier og lignende.

Logo tilsendes rekvirenten ved henvendelse til csr@csr.gl

Saligaatsoq logo med stednavn

CSR Greenland har i 2020 udarbejdet et Saligaatsoq logo med stedbetegnelse, som by- eller bygdenavn.

Forudsætningen for at modtage logo med stednavn er:

 • Stedet skal som minimum have deltaget i Saligaatsoq 2020
 • Stedet skal have indberettet deltagelse til CSR Greenland; dato, antal deltagere, sponsorer, opsamlet mængde affald i alt, og evt. opdeling i fraktioner og vægt for de enkelte fraktioner
 • Logoet kan anvendes til markedsføring af stedets deltagelse i Saligaatsoq, og gerne som et tilbagevende aktivitet

QAQISA logo

CSR Greenland gennemfører i perioden 2019-2021 QAQISA som er et brobygningsprojekt mellem skole og erhverv. I QAQISA deltager kommunerne, de lokale skoler der udbyder undervisning i ældstetrinnet, lokal erhvervsliv, elever og forældre, samt andre interessenter.

Der er til QAQISA udarbejdet et logo, som kan anvendes af:

 • Projektets deltagere
 • Til markedsføring, rapportering, eller anden form for deltagernes eksponering af QAQISA

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for QAQISA. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Sunde arbejdspladser logo

CSR Greenland har i et partnerskab med Departementet for Sundhed ved Paarisa og Grønlands Idrætsforbund og i et samarbejde med Statens Center for Folkesundhed i Grønland i perioden 2017-2019 gennemført projektet ’Sunde Arbejdspladser’ med deltagelse af en række arbejdspladser.

Logoet for Sunde Arbejdspladser kan anvendes af:

 • Projektets partnere
 • De under projektet deltagende arbejdspladser
 • Deltagernes gruppe på FaceBook
 • Ved parternes markedsføring, rapportering, eller anden form for parternes eksponering af Sunde Arbejdspladser

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for Sunde Arbejdspladser. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Forum for ansvarlig indkøb logo

CSR Greenland har i et partnerskab med Grønlands Erhverv og Transparency International Greenland i perioden 2016-2019 gennemført projektet ’Forum for Ansvarlige Indkøb’.

Der er til ’Forum for Ansvarlige Indkøb’ udarbejdet et logo, som kan anvendes af:

 • Projektets deltagere
 • Til markedsføring, rapportering, eller anden form for eksponering af ’Forum for Ansvarlige Indkøb’

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for ’Forum for Ansvarlige Indkøb’. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Logo
Der er til ’Saligaatsoq – Avatangiiserik’ udarbejdet et logo, som kan anvendes af:

 • Projektets deltagere
 • Til markedsføring, rapportering, eller anden form for eksponering af ’Saligaatsoq – Avatangiiserik’

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for ’Saligaatsoq – Avatangiiserik’. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt