CSR Greenland arbejder på at danne et Advisory board for Cirkulær Økonomi i Grønland.
Mere om det, når Advisory board er sammensat og har et kommissorium.

CSR Greenland skal arbejde for et renere miljø

Cirkulær økonomi

CSR Greenland arbejder på at danne et Advisory board for Cirkulær Økonomi i Grønland.
Mere om det, når Advisory board er sammensat og har et kommissorium.

Saligaatsoq

Hver år i juni afholdes ‘Saligaatsoq – Oprydningsdag’, hvilket er virksomhedernes oprydningsdag. I år bliver Saligaatsoq afholdt torsdag den 15. juni 2017 fra kl. 14:00 til 17:00.

CSR Greenland har siden 2010 sørget for planlægning og afholdelse af arrangementet, og har de seneste par år fået engageret andre byer end Nuuk til, at være med til at rydde op. Oprydningsdagens formål er at få rengjort vores byer og vores omkringliggende natur til gavn for både os selv, natur og dyrliv.

Links

Avatangiiserik

CSR Greenland er facilitator for den tværsektorielle miljø-erfagruppen Avatangiiserik, som mødes en gang i kvartalet og deler erfaringer, viden og idéer.
Vi har jævnligt oplægsholdere til at bringe nye inspiration, og vi bruger hinanden på tværs også når vi ikke holder møde.
Deltagere er repræsentanter fra CSR Greenlands medlemsvirksomheder, Selvstyret, civilsamfundsorganisationerne og Kommuneqarfik Sermersooq.

Clean Greenland – Green Companies

CSR Greenland har i samarbejde med WWF haft et tre-årigt projekt, fra 2013-2016, omkring en strategisk miljøindsats med seks grønlandske virksomheder.
Projektet som var kaldet ‘Clean Greenland – Green Companies’ havde til formål, at øge miljøbevidstheden og reducere de deltagende virksomheders miljøbelastning gennem opbygning af kapacitet til det systematiske og strategisk miljøarbejde, samt kommunikere om resultaterne.

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt