Partnerskaber

Fokusområderne hos CSR Greenland

Uddannelse

Uddannelse og kompetenceudvikling er en høj prioritet i organisationens og medlemmernes arbejde, og med projektet ”Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne” kan vi være med til at skabe et tættere samarbejde mellem skoler, kommuner og erhvervsliv.

VIS-SIV

Uddannelse og kompetenceudvikling er en høj prioritet i organisationens og medlemmernes arbejde, og med projektet ”Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne” kan vi være med til at skabe et tættere samarbejde mellem skoler, kommuner og erhvervsliv.

Sundhed

CSR Greenland og Departement for Sundhed har en partnerskabsaftale med det formål at hæve folkesundheden. Partnerskabet sætter fokus på virksomhedernes rolle og samarbejde om den fælles dagsorden.

Saligaatsoq

CSR Greenland har siden 2010 sørget for planlægning og afholdelse af arrangementet, og har de seneste par år fået engageret andre byer end Nuuk til, at være med til at rydde op. Saligaatsoq CSR Greenlands mål indenfor miljø er at arbejde for et renere miljø. Det gør vi blandt andet gennem SALIGAATSOQ. Formålet med Saligaatsoq [...]

Miljø

CSR Greenland arbejder på at danne et Advisory board for Cirkulær Økonomi i Grønland. Mere om det, når Advisory board er sammensat og har et kommissorium.

FN’s verdensmål

Læs mere om CSR Greenlands verdensmål. FN's verdensmål for bæredygtig udvikling Afskaf fattigdom i alle dens former overalt Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og [...]

Ansvarlige indkøb

Grønlands Erhverv (GE) og CSR Greenland har sammen med Transparency International Greenland (TIG) iværksat Forum for Ansvarlige Indkøb, et fælles, åbent og proaktivt dialogforum mellem aktører med interesser i indkøbsområdet fra både den offentlige og private sektor såvel som civilsamfundet.

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt