CSR Greenland fejrer 10 års jubilæum

 I Nyheder

”Vi skal løfte i flok i et lille samfund som det grønlandske. Og virksomhederne skal bidrage med de kompetencer og muligheder, de har, til at vi får en bæredygtig udvikling og at vi trækker i samme retning. Det er grunden til at vi i dag lancerer en ny forening, nemlig CSR Greenland”.

Sådan lød det fra talerstolen da CSR Greenland blev lanceret i GrønlandsBANKEN for præcis 10 år siden.

Forud for lanceringen lå der månedsvis af møder mellem de fem grundlæggere GE, GrønlandsBANKEN, Air Greenland, Royal Arctic Line og KompetenceKompagniet for at finde præcis den rigtige form for samarbejde om virksomhedernes samfundsansvar (CSR) og hvilken form, foreningen skulle have.

Svaret blev at skabe et stærkt netværk af virksomheder, der arbejder for at fremme og styrke CSR agendaen, skaber partnerskaber på tværs af sektorer og er en aktiv sparringspartner for Selvstyret, kommuner og civilsamfund.

Her, 10 år efter, er organisationen vokset til 51 medlemmer og partnerskabsaftaler med kommuner, departementer og andre interesseorganisationer på tværs af sektorer. Et samarbejde der sætter tydelige spor i erhvervslivet og samfundet.

Hvorfor samfundsansvar på dagsordenen?

Da CSR Greenland blev etableret for 10 år siden var CSR både nyt og slet ikke nyt i Grønland. De grønlandske virksomheder havde gennem mange år haft tiltag ikke mindst på det sociale område både i forhold til at skabe gode forhold for medarbejderne og hjælpe i lokalsamfundet. Så på den måde var der ikke noget nyt i tankerne bag samfundsansvar. Det er derimod nyt med en mere systematisk og strategisk tilgang, som også inddrog miljømæssige og etiske aspekter (f.eks. antikorruption) – og som ikke mindst tillod virksomheden at bruge CSR i en forretningsmæssig sammenhæng også.

Netop det forretningsmæssige er et element, som Brian Buus Pedersen lægger stor vægt på: ”Jeg er overbevist om, at en fornuftigt gennemført CSR-indsats kan give et betydeligt forretningsløft hvis nu man skal tale til købmandssjælen”, siger han og forsætter: ”det handler ikke om, at virksomheden skal lave socialt arbejde, men om at virksomhederne skal håndtere sin negative påvirkning og styrke sin positive påvirkning – med fokus på forretningen”.

CSR Greenland har som forening været drivkraft for at samle virksomhederne i et forum, hvor man har kunne udvikle både fælles projekter og styrke den enkelte virksomheds CSR-indsats gennem seminarer, netværksmøder og kurser. Samtidig har det givet mulighed for at skabe partnerskaber mellem virksomhederne og det offentlige – både en række departementer og kommuner – via foreningen.

 

10 år med CSR Greenland

CSR Greenland har gennem sine ti års virke arbejdet i tre forskellige faser:

De første år 2010 – 2013 havde stort fokus på at skabe kendskab til CSR-agendaen hos virksomheder og interessenter. Her var der således lagt vægt på at bygge viden og give inspiration gennem netværksmøder, kurser og seminarer samtidig med, at der var en god dialog med Naalakkersuisut gennem ’Forum for Samfundsansvar’. Her fik mange af de store virksomheder deres første CSR strategi og rapportering, og virksomheder som GrønlandsBANKEN, Air Greenland, Royal Arctic Line og TELEPOST underskrev de internationale FN Global Compact principper om ansvarlig virksomhedsdrift.

Den næste fase for CSR Greenland havde et tydeligt fokus på at skabe ’fælles værdi’(CSV), en idé som kommer fra Harvard professoren Michael Porter. Her er tanken netop, at virksomhederne skal have arbejde med de områder, som både skaber værdi for forretningen og for samfundet, og som bygger på virksomhedens kernekompetencer.

Sideløbende byggede CSR Greenland forskellige projekter i partnerskab med andre aktører som eksempelvis WWF om miljø-indsatser og med en række aktører om det rummelige arbejdsmarked.

I den tredje fase fra 2016 har CSR Greenland haft et stadig stigende fokus på FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (Verdensmålene), og arbejder med at skabe kendskab til Verdensmålene i medlemsvirksomhederne. Samtidig driver foreningen en række projekter, der adresserer specifikke Verdensmål. Et eksempel herpå er Qaqisa projektet, der fokuserer på Verdensmål 4: kvalitetsuddannelse og uddannelsen af sundhedsambassadører, der har fokus på Verdensmål 3: sundhed. Fokus på Verdensmålene har også givet anledning til, at mange af medlemsvirksomhederne har fået lavet nye strategier for bæredygtighed, der har fokus på netop at skabe værdi for både forretningen og samfundet.

Med andre ord har foreningen udviklet sig over tid men har holdt fokus på, at samfundsansvar er god forretning.

 

Fremtiden for CSR Greenland

CSR Greenland er klar til de næste 10 år, som i høj grad står i Verdensmålenes tegn. De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fra FN skal være nået i 2030 og er en oplagt ramme for arbejdet med CSR også i Grønland.

Christian Keldsen, ny direktør i GE og dermed ny formand for CSR Greenland, som har fulgt CSR Greenland tæt fra start siger: ”Verdensmålene er også vores mål som erhvervsliv. De er en fantastisk ramme for at forstå, hvordan virksomhederne påvirker samfundet og hvor vi kan gøre en forskel”.

Den nye formand peger også på vigtigheden af at skabe forretningsmæssig værdi af CSR- indsatsen:  ”Vi skal sikre, at indsatsen skaber fælles værdi for forretningen og samfundet, så det giver mening for virksomhederne. Indsatsen skal op på direktørens agenda – det er i bund og grund et ledelsesspørgsmål at forholde sig til sin påvirkning på samfund og miljø.”

Du kan læse mere om CSR Greenlands arbejde på www.csr.gl eller kontakte sekretariatschef Ulla Lynge på csr@csr.gl

Seneste Nyheder
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt