QAQISA i alle kommuner!

 I Nyheder

QAQISA etableret i alle fem kommuner

CSR Greenland har i år afviklet opstartsworkshops i fem kommuner og har nu byerne; Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Upernavik med i QAQISA. Lokalt deltager repræsentanter fra både skolen, erhvervslivet og skoleforvaltning. Der etableres lokale styregrupper i forlængelse af workshoppen. CSR Greenland oplever lokalt stort engagement og virkelyst til at deltage i QAQISA.

CSR Greenland supporterer med sideløbende telefoniske og skriftlige opfølgninger til de steder, hvor der er afviklet workshops. CSR Greenland arbejder på, at få resterende byer med ombord på QAQISA i efteråret 2020 eller tidligt 2021.

Fortsat udvikling af QAQISA

I udviklingsarbejdet har fokus været at gøre QAQISA let tilgængelig for brugerne. Og dette er lykkedes med hjælp fra Uddannelsestyrelsen, idet QAQISA materialer, film og links nu er uploadet på skolernes fælles platform, Sharepoint.

CSR Greenland har i samarbejde med Grønlands Erhverv fået oprettet en simpel “Praktikbørs”, hvis formål er gøre informationer om lokale virksomheder som tilbyder mulige skolepraktikpladser endnu tydeligere for folkeskolens elever. Links til Grønlands Erhvervs hjemmeside, hvor informationerne om lokale virksomheder kan ses er også tilgængelig på Sharepoint. Informationerne skal gøre det lettere for både elever, vejledere og lærere at finde praktikpladser til eleverne.

Der er koblet evaluering af QAQISA til projektet. Evalueringen gennemføres af eleverne , som besvarer et spørgeskema, hvor eleverne selvevaluerer deres faglige kompetencer, udbytte af uddannelses- og erhvervsvejledning samt udbytte i brug af QAQISA-konceptet. 266 elever i ældstetrinnet har ved udgangen af skoleåret 2019/2020 besvaret spørgeskemaet. Hovedrapport for evaluering færdiggøres i 2022.

Seneste Nyheder
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt